ZLECENIE SPEDYCYJNE
zleceniodawca - dane firmy

nr NIP zleceniodawcy

adres e-mail zleceniodawcy

data załadunku

firma, adres załadunku, osoba kontaktowa

data rozładunku

firma, adres rozładunku, osoba kontaktowa

rodzaj / waga / ilość ładunku

wartość towaru

EURPLN

wymagania dotyczące dokumentacji

cena usługi netto

+ 23% VAT EURPLN

dodatkowe instrukcje dla kierowcy

fakturę za transport i dokumenty potwierdzające wykonanie usługi przesłać:

adres e-mail do wysłania faktury

adres pocztowy do wysłania faktury