ZAPYTANIE TRANSPORTOWE
nazwa firmy

adres e-mail

nr telefonu

miejsce załadunku

kod pocztowy załadunku

miejsce rozładunku

kod pocztowy rozładunku

waga ładunku

wymiary ładunku

Czy towar jest na paletach:taknie

rodzaj pojazdu:firankachłodniazestaw 7,7 +7,7megasolówkabus

inne informacje - np. data załadunku itp.